AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING.

Indtil Covid 19 giver os lov til at mødes igen.

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I

NYSTED SEJLKLUB LOLLAND

Ifølge vedtægternes §7, stk. 2 og 3 afholdes

Ordinær generalforsamling i klubhuset

Lørdag den 20. februar 2021 kl. 14.00

med følgende dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne § 8 således:

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

 • Formandens beretning

 • Ungdomsformandens beretning

 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 2. Budget for det kommende år til godkendelse.

 3. Behandling af indkomne forslag.

 4. Fastsættelse af kontingent.

 5. Valg jfr. § 11, stk. 2 af:

-Formand: (Formand er på valg i lige år)

-Kassereren: Margot Hansen (er foreslået genvalgt)

-Næstformand:(Næstformand er på valg i lige år)

-Øvrige bestyrelse:Jesper Dose (er foreslået genvalgt)

-Suppleantfor bestyrelse (1 suppleant på valg): Hanne Bruun (er foreslået genvalgt)

-Bilagskontrollant (1 er på valg): Jørgen Elgaard er foreslået genvalgt.

 1. -Ungdomsudvalg:Jesper Jacobsen (er foreslået genvalgt).

 2. -Festudvalg:Hanne Bruun, Charlotte Wittrock og Karen Larsen (er foreslået genvalgt).

 3. Eventuelt

Bestyrelsen

Jesper Pedersen

Tommy Pedersen, Jørgen Pedersen, Jesper Dose, Margot Hansen.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt skriftligt senest den 06. februar 2021 til Formanden Jesper W. Pedersen, Rosenvænget 4, 4880 Nysted.

Klubben er vært ved en kop kaffe, kage og lidt af drikke.

Opslagstavlen

10-Januar-2021

Info

NYT 10. Januar 2021.

Aktiviteter

07-Januar-2021

Program for 2021

Nysted sejlerskole

Juniorafdeling NYT NYT

Med venlig hilsen Formand :

Jesper Walli Pedersen